De website van Collectief Blauwdruk, beheerd door Een Nul.
Door de website van Collectief Blauwdruk te bezoeken vindt er uitwisseling van gegevens plaats.
Op deze pagina kun je terugvinden hoe Collectief Blauwdruk omgaat met je gegevens.

Cookiebeleid
Cookies op collectiefblauwdruk.nl
Cookies zijn kleine bestandjes die door een website worden opgeslagen op jouw computer. Een cookie bestaat vaak uit niet meer dan een enkele tekencombinatie, waarmee bijvoorbeeld een datum, een antwoord (zoals Ja of Nee) of een voorkeur wordt onthouden. Een cookie is niet virusgevoelig: het is een tekstbestand zonder verdere inhoud - er wordt dus niets naar je computer gedownload vanaf een website. Je kunt de functies van cookies bewerken en uitschakelen via de instellingen van je browser. Bij veel websites zal dit de kwaliteit van de bezoekerservaring van de website beïnvloeden.

Wanneer er op een website gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten van derde partijen (zoals een plugin van een Instagram-feed of een YouTube video) kunnen ook deze derde partijen cookies verzamelen via de website.
Gebruikte cookies
Op de website van collectiefblauwdruk.nl worden geen cookies geplaatst.
Cookies door derden
Op de website van collectiefblauwdruk.nl worden geen cookies geplaatst door derden.
Het verzamelen van gegevens
collectiefblauwdruk.nl verzamelt geen gegevens in de achtergrond.
Minderjarig (16 jaar of jonger)
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag alleen een ouder of voogd toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Laat daarom de informatie in deze verklaring lezen door je ouder of voogd. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
Websites van derden
Deze Privacy-, Cookie- en AVGverklaring is alleen van toepassing op een-nul.com en haar diensten, dus niet op websites van derden die via links op een-nul.com kunnen worden bezocht.
Contact, mailing en/of reclame
Collectief Blauwdruk neemt alleen contact met je op wanneer je hier zelf om vraagt, wanneer dit nodig is om de levering van onze diensten of producten aan jou te voorspoedigen of wanneer wij belangrijke informatie hebben die noodzakelijk en relevant is voor jou persoonlijk. Wij zullen niet zomaar mail of (ongewenste) reclame versturen.

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG)
Collectief Blauwdruk en AVG
collectiefblauwdruk.nl voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG. De beveiliging van gegevens en de website zijn daarop aangepast, waar deze Privacy-, Cookie- en AVGverklaring op na te slaan valt. In elke overeenkomst met afnemers van onze diensten geven wij aan welke (persoons)gegevens we opslaan en gebruiken en waarom.
Algemene NAW- en contactgegevens
Bij algemene aanvragen voor contact met Collectief Blauwdruk, het invullen van contactformulieren of voor afname van onze producten worden de volgende gegevens (of een selectie daarvan) verzameld en opgeslagen: Bovengenoemde gegevens worden gebruikt om je vragen te kunnen beantwoorden, je aanvraag te kunnen verwerken of de website te optimaliseren.
Hoe behandelen wij je gegevens?
Collectief Blauwdruk gaat zeer vertrouwelijk met jouw gegevens om. Collectief Blauwdruk bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen: Collectief Blauwdruk streeft er naar de meest geavanceerde en nauwkeurige beveiligheidstechnieken te gebruiken voor het verzenden en opslaan van gegevens via de website. Een Nul beheert www.collectiefblauwdruk.nl en is verantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens die je op de website achterlaat.
Deelt Collectief Blauwdruk gegevens met anderen?
Collectief Blauwdruk gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om en zal deze gegevens niet delen met of verkopen aan derde partijen. Wel kunnen de verzamelde gegevens worden verwerkt in een algmeen rapport, waaruit blijkt wat de algemene vraag naar woningtype is en of deze aansluit bij het algemene woningaanbod. Deze rapporten zullen nooit uw persoonsgegevens bevatten, en kunnen worden gedeeld met partijen als de gemeente.
Inzicht in je gegevens?
Alle gegevens die Collectief Blauwdruk van jou heeft opgeslagen, kun je op elk moment opvragen door per mail een verzoek in te dienen bij Collectief Blauwdruk. Naar behoeve kun je Collectief Blauwdruk vragen gegevens aan te passen, te verwijderen of te corrigeren wanneer deze onjuistheden bevatten. Je hebt ook ter alle tijden het recht om (verdere) verwerking van je persoonsgegevens stop te zetten.
Wijzigingen Privacy-, Cookie- en AVGverklaring
Collectief Blauwdruk behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken in deze Privacy-, Cookie- en AVGverklaring. Collectief Blauwdruk raadt je daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. De meest actuele versie kan altijd op collectiefblauwdruk.nl worden gevonden.Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-, Cookie- en AVGverklaring kun je altijd contact opnemen via: info@collectiefblauwdruk.nl.